Lørdag:

FISKEKONKURRANSE

Fredag 22. juni 2018 går årets fiskekonkurranse av stabelen i lakseelva Surna. Kanskje er det nettopp DU som blir årets laksekonge eller laksedronning, og dermed 20 000 kroner rikere?

Du må vise frem betalt fiskeavgift ved utdeling av startnummer.

Orientering om fiskekonkurransen

1. Konkurransen deles inn i 2. klasser: Flue og sluk/mark. Junior under 16 år. Langbambus fiskes i soner for det agn som brukes.

2. Den første timen (1900 til 2000) blir sonene til hver enkelt klasse delt inn i flere ”startsoner” – og deltakerne kan kun fiske innenfor sin startsone i den tiden. Dette fordi en ønsker å få avstand mellom fiskerne innenfor den enkelte sone – og i elva, for på den måten å få til en smidigere start. Sonene er skiltet på begge sider av dalen og ved elvekanten.

3. Ved påmelding til konkurransen får deltakerne startnummer og trekker deretter sin ”startsone”.

4. Etter frammøte på startsonen vil deltakerne få henvist sin startplass etter startnummer vedkommende har. Dette betyr at den fiskeren med lavest startnummer starter øverst ved startmerke på sin sone, og deretter kommer de andre fiskerne etter stigende nummer.

5.Etter en (1) time, vil de vanlige fiskereglene for Surna gjelde innenfor de ulike klassene(flue eller sluk/mark). Dette innebærer da at fiskerne kan fritt velge fiskested i en sone for sin type agn.

6. Ved tvilstilfeller gjelder kontrollørens anvisning – og den som ikke retter seg etter reglene vil bli vist bort, uten refusjon av betalt startkontingent.

7. Fisk under minstemål på 35cm. samt ørret gjenutsettes. Konkurransen har en egen kvote på 10 laks som går utenom den personlige kvoten i Surna. Konkurransen vil bli stoppet når den tiende laksen er på land. Årets laksedronning/konge blir belønnet med en sjekk på 20.000,- forutsatt at laksen er over 5kg. Junior med største laks over minstemål blir belønnet med en sjekk på 3.000,-. Hvis det ikke blir tatt laks over 5 kg. vil fisker med største laks over minstemål bli belønnet med en sjekk på 10.000 kr. får ikke konge/dronning tittelen.

8. Fiskeredskap/agn i konkurransen: Som agn er det tillatt å bruke mark,sluk,spinner,wobbler og flue. Flue og dupp,flue og søkke og mark og dupp er ikke tillatt. Glidesøkke ikke tillatt. Utover dette er det fiskeregler for Surna 2018 som gjelder.

9. Startnummer skal leveres til vakter eller til hovedkontoret etter avslutting av fisket. 
 
Vi ønsker alle deltakere SKITT FISKE!

Fiskekort kan kjøpes på festivalkontoret på kulturhuset fredag fra kl 12 - 21. 
 
Fiskestart – fredag kl. 1900 – slutt lørdag kl. 01.00 (om ikke kvoten fylles) 
 
PREMIEUTDELING – hovedscenen lørdag kl.15.00

Priser: 
Senior: 400,-
Junior: 100,-

narve nilsen.jpg