ELVA SURNA

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Den lakseførende delen av elva er svært lang, og i år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. Mesteparten av fisket foregår imidlertid mellom Surnadaløra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i soner og det må kjøpes fiskekort for hver enkelt sone. For flere av sonene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiskekort for vedkommende sone.
Her kan du lese mer om elva Surna

surna.jpg