amfi surnadal

AMFI Surnadal er en viktig støttespiller

AMFI Surnadal er en trofast sponsor av Norsk Laksefestival, og har vært en viktig bidragsyter i mange år. Senterleder Lorentz Sæter gleder seg til ny festival, og spesielt til talentkonkurransen AMFI-talenter. 

AMFI Surnadal ligger ca. 2 timers biltur til hver av de tre byene Trondheim, Molde og Kristiansund. Sentret eies av LL Kjøpesenter AS. AMFI Surnadal er et populært møtested for lokalbefolkningen, der barnefamilier er blant sentrets viktigeste kundegruppene. I primærmarkedet ligger Surnadal, Rindal og Halsa. I sekundærmarkedet ligger Aure, Tingvoll og Sunndal. AMFI Surnadal hadde i 2017 en omsetning på 276 millioner kroner, 24 butikker og et areal på ca.10000m2.

AMFI Surnadal skal være det lokale kjøpesentret som tilbyr det kundene trenger i hverdagen. Sentret skal være hjerte i lokalsamfunnet. 


Senterleder Lorentz Sæter synes det er viktig at lokalt næringsliv støtter opp om Norsk Laksefestival.

- AMFI Surnadal har vært sponsor av Norsk Laksefestival i en årrekke. Skal et slik arrangement være liv laga, er de avhengige av at det lokale næringsliv stiller opp. Festivalen trekker mye folk til bygda, og vi må takke gjengen i komiteen, som stiller opp år etter år, for at dette skal være mulig å arrangere. De fortjener virkelig et klapp på skulderen, sier han.

Hva er ditt beste festivalminne? 
Om jeg skal trekke frem noe fra disse årene, så må det være alle de flinke barna som har deltatt på AMFI-talenter, sier Sæter.

Norsk Laksefestival takker så mye for støtten fra AMFI Surnadal.

Vil du være med på AMFI-Talenter? Les mer her. 

Foto: Thon Property