2011

Fiskekonkurransen

 

Årets fiskekonkurranse tiltrakk seg en rekorddeltakelse. Påmeldingsbordet har hatt en strøm av trafikk gjennom hele dagen, og da det ble satt strek for påmeldingene kl 20.30, var det hele 303 som hadde meldt seg på. Dette var over all forventing, og det har nok aldri vært så mange fiskere i elva på en gang.

Laksen var ikke spesielt bitevilling, til tross for at det var fiska omtrent kontinuerlig i seks timer. Tre laks ble registrert tatt opp i løpet av konkurransen, med den største på 8,5 kg. Med den ble Øyvind Stenseth årets laksekonge, og vinner av 90 000 kroner. Disse blir delt ut lørdag klokken 15.00 ved hovedscenen. Fisken ble tatt rett under Øye Bru, ved Brekkøya Camping, og ble tatt i sporen. Dette gjorde at når den satte i vei nedover elva hadde ikke fiskeren noe annet valg enn å følge etter. Etter en intens kamp, var fisken endelig i håven, og fiskeren kunne puste lettet ut. Alikevel ble det nok noen spennende timer til klokken ble 01.00, og han kunne puste ut og innse at han var årets laksekonge under Norsk Laksefestival 2011! Vi gratulerer, og håper mange møter opp ved hovedscenen lørdag kl 15.00!

Søndag var det premieutdeling for fiskekonkurransen. Da kunne Mons Otnes endelig dele ut 90 000 kroner til årets laksekonge. De to andre som fikk fisk ble også premiert, i tillegg til tre uttrekte juniorer.

 

Andeløpet

 

Andeløpet av som vanlig populært, og alle lodd var utsolgt i god tid før endene slapp til i elva. Da hadde mange samla seg i området rundt Øye Bru, og var spendte da endene ble sluppet kl 14.00. Etter omtrent et kvarters svømmetur nedover elva, kom vinneranda med nr 842 i mål. Vinneranda tilhørte Hilde Krangnes, som dermed kunne motta en sjekk på 30 000 kr. Andreplass og 5000 kroner gikk til Yngve Bakken, mens 2500 kr gikk til Lars Farmyr.

 

Konferansen

 

Torsdag var startskuddet for Norsk Laksefestival 2011, selv om offisiell åpning ikke er før fredag kveld. Da var det nemlig konferanse med temaet "Vasskraft og Villaks" på programmet, med fokus på hvordan man skal balansere forholdet mellom kraftproduksjon og å bevare villaksen. Med sju engasjerte og forskjellige innledere, var det mange interesserte som hadde møtt opp for å få med seg denne konferansen. I overkant av 80 deltakere var oppmøtt for å få med seg dette.

Første innleder fra statssekretær Heidi Sørensen, som redegjorde for hvordan miljødepartementet ser på revisjonssakene, og var fokusert på at laksen skal spille en viktig rolle her. Kraftbransjen må være innstilte på å kutte noen GWh, hvis det kan bedre forholdene for villaksen. Alikevel vil man fokusere på saker hvor man får mest mulig lokalmiljøgevinst med minst mulig krafttap. Det omsettes for rundt 1 mrd i året i forbindelse med laksefiske, noe som gjør det til en betydelig næring.

Neste post på programmet var vilkårsrevisjonen for Surna. Ordfører i Rindal, Jon Ole Aspli redegjorde for den grundige prosessen for å utarbeide vilkårskravene fra kommunene. Deretter redegjorde ordfører i Surnadal, Mons Otnes, for innholdet i kravet, hvor minstevassføring i elva ovenfor kraftstasjonen er det viktigste. Kravene ble overrakt til Rune Flatby fra NVE, som deretter redegjorde for hva som står fremfor oss. Frem mot 2022 er det 340 potensielle vilkårsrevisjoner. Mange av disse kraftutbyggingene ble bygd i en tid da kraftproduksjon var det viktigste, mens i dag er fokuset langt større på å bevare det biologiske mangfoldet og naturen rundt elvene og demningene.

Mange av talerne var innom det noe paradoksale motsetningsforholdet vi har mellom miljøpolitikk og klimapolitikk i denne kraftproduksjonen. Vasskraftutbygging er ren og fornybar, men kan føre til tap av miljørelaterte elementer slik som villaks. Målet for NVE er å kunne begrense de miljøinngrepene man er nødt til å gjøre for å utføre videre kraftutbygging. Hvert år blir det bygd ut omtrent 1 TWh i vasskraft.
Etter lunsj ved Vårsøg Hotell var det tid for fire nye talere. Først ut var Sjur Gammelsrud og Ivar Leinan, henholdsvis fra Statkraft og Alta Laksefiskeri IS. Her fikk vi grundig innføring i hvordan Altautbyggingen har foregått, spesielt etter at utbyggingen var ferdig.

Torbjørn Forseth fra Norsk institutt for naturforskning fortalte at vi i dag har en veldig god kunnskapsbase for å kunne modellere og forutse hvordan vilkår og endringer vil påvirke laksebestanden. Han fokuserte også på at kraftbransjen i dag har en helt annen holdning til å bevare villaksen, som gjør at vasskraftutbyggingen kan sees på som en "voksen" næring, og hadde flere eksempler på hvordan kraftprodusentene hadde bedret vilkårene for laksen uten at det hadde vært krav til det gjennom en vilkårsrevisjon. Han håpte at revisjonsbehandlingen ville ta i bruk kunnskap for å kunne gi bedre vilkårbetingelser, og at vassdragene kunne bli behandlet seperatat, da få vassdrag har akkurat de samme problemene.
Siste taler var advokat Tine Larsen i landssammenslutningen for vasskraftkommuner. Hun gav en grundig innføring i de forskjellige lovverkene som regulerer kraftutbyggingen.

 

Lotteri


I tillegg til andeløpet, ble det også arrangert billotteri og frivillig-tjuer'n. Vinner av bilen ble Tova Rodal, mens Marius Risbakk fikk en ny sykkel. Frivillig-tjuer'n-vinnernummeret ble 2320, og vinner av et reisegavekort på 10 000 kroner ble Gunnulv Gujord.

 

Konsertene


Det ble arrangert en rekke konserter i løpet av Norsk Laksefestival 2011. Fredag var det Sie Gubba som spilte, med oppvarming fra de lokale Trøtte Typer. Lørdag var det tid for mimremusikk, med Hollywood Scandal og Maizie Williams Boney M Band. Til slutt var det gratiskonsert på søndagen med Torstein Snekvik, Alexandra, Celine og Batteri. Det samlet et folkehav vi knapt har sett tidligere, og artistene leverte!

 

Andre arrangement


I løpet av laksefestivalen foregår det en rekke andre ting. Blant disse kan vi nevne fisking for barn i Glønavatnet arrangert av Surnadal Jeger og Fiskerforbund, Energikampen og musefellebilløp arrangert av Svorka og AMFI Idol arrangert av Amfi. Selvsagt har vi også en spennende marknadsgate med et variert utvalg, inkludert gateshow, og tivoli.