HISTORIKK 2003

 

Konferansierer:

Årets festival ble arrangert fra 20. - 22. juni. Denne gangen var det Are og Odin som var konferansierer og det til stor glede for ivrige festivaldeltakere.

Rekordår og Laksekonge:

Til tross for flere besøkende enn tidligere år, og rekordhøy deltakelse under fiskekonkurransen, ble det kåret en "laksekonge" med en svel på 2,5 kg. Dette ble litt flaut både for kongen og for arrangørene. Men bedre lykke neste år.

Utedans, underholdning og festivalstemning:

I tillegg til utedansen lørdag kveld med "Steffens" og fullt trøkk i martnasgata tre dager til ende, hadde festivalen celebert besøk av "Tre små Kinesere" lørdag. Utefrokost, Olabilløp, arrangement ved elvabredden av BU med diverse "kamper", var noe av aktivitetene under årets festival som føyer seg lett inn i rekken av tidligere suksessfestivaler.